Posted by on 19 września 2019

Zarówno butadien, jak i styren są absolutnie bezwodne. Styren także magazynowano w podziemnych zbiornikach; do magazynowania butadienu stosowano cysterny z żelaza, do styrenu zaś cysterny z aluminium. Zbiorniki pokryte były od strony zewnętrznej specjalnym materiałem pilśniowym mocno nasyconym smołą. Ze zbiorników pompowano butadien i styren za pomocą specjalnej trójstopniowej pompy wirowej o dużej mocy. Odpowiednią ilość butadienu oraz styrenu do- prowadzano do pionowego zbiornika zaopatrzonego w mieszadło (każdy zbiornik pojemności 40 m3 wypełniano do 33 m3, co odpowiada 20 to nom butadienu). W celu dokładnego zmieszania obu monomerów zawartość zbiornika utrzymywano w ciągłym ruchu za pomocą pompy wirowej. W każdym budynku znajdowały się trzy zbiorniki tego rodzaju. Ze zbiorników tych mieszaninę węglowodorów przepompowywano przez przepływomierz do mieszalnika wstępnego tj. naczynia o pojemności 5 m; naczynie to wypełnia się do objętości 3,5 m3, W mieszalniku tym sporządza się VI sposób ciągły emulsje mieszaniny obu węglowodorów w obecności roztworu Nekalu i mydła jako środków emulgujących. Mieszalnik, jak również większość przewodów, zawory, polimeryzatory, zbiornik do rozpuszczania nadsiarczanu oraz pompa są wykonane ze stali V 2A (180f0 Cr, 80f0 Ni). Do mieszalnika dopływa w sposób ciągły strumień uprzednio zmieszanego roztworu Nekalu i mydła, odpływa zaś również w sposób ciągły, strumień emulsji. [hasła pokrewne: pajcar , selt opole , mrówka jaworzno ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka jaworzno pajcar selt opole