Posted by on 15 września 2019

Zarówno beton, jak i szkło powinny być umieszczone w jednym licu górnej powierzchni stropu. Kształtki szklane można przed zabetonowaniem powlec na powierzchniach bocznych warstewką emalii białej lub metalizować w celu zwiększenia odbicia promieni świetlnych. Przekrycia płaskie mogą też być układane z prefabrykatów szkło żelbetowych, przygotowanych na budowie lub produkowanych w wytwórniach. Szczególnie w budownictwie przemysłowym stosowanie szkłożelbetowych płyt prefabrykowanych daje wiele oszczędności na robociźnie i deskowaniu, które przy prefabrykatach staje się zbędne. Konstrukcją w takich wypadkach jest szkielet metalowy lub żelbetowy. Miejsca styku płyt szkłożelbetowych z konstrukcją uszczelnia się masą elastyczną, np. asfaltową. Stropy płaskie stosuje się najwyżej do rozpiętości 10 m. Przy większych rozpiętościach ekonomiczniejsze będą sklepienia łukowe, o grubości zależnej od wysokości kształtek. [patrz też: domcar poznań, mrówka jaworzno, castorama jubilerska ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama jubilerska domcar poznań mrówka jaworzno