Posted by on 7 września 2019

Wreszcie na kierowniku budowy spoczywa obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem na budowie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . Kierownik budowy powinien być przede wszystkim, technicznym organizatorem budowy, odciążonym od czynności, które powinny być wykonywane przez poszczególne działy macierzyste przedsiębiorstwa. Stanowisko kierownika budowy jest w stosunku do odpowiednich stanowisk w przemyśle fabrycznym wysoce swoiste. Przede wszystkim charakterystyczne jest dla tego stanowiska to, że wymaga ono posiadania oprócz umiejętności technicznych również umiejętności organizacyjnych oraz administracyjnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadkach placów budowy odległych od zarządu przedsiębiorstwa. Warunki takie wymagają większej niezależności, niż ma to miejsce w zakładzie przemysłowym skoncentrowanym zazwyczaj na jednym terenie, w bliskości organów nadzorczych, wywierających nieraz znaczny wpływ na bezpośrednie kierowanie produkcją. Stąd po chodzi większy zakres samodzielności, jaki z konieczności pozostawiony być musi kierownikowi budowy niż jego odpowiednikowi w przemyśle. Inna też jest rola budowy w strukturze przedsiębiorstwa budowlanego niż rola np. oddziału w całości zakładu przemysłowego ze względu na to, że budowa wykonuje całkowity cykl produkcyjny a nie jego wycinek. [patrz też: polskie stowarzyszenie speedcubingu, bombkarnia, orlex beton ]

Powiązane tematy z artykułem: bombkarnia orlex beton polskie stowarzyszenie speedcubingu