Posted by on 5 września 2019

W tym przypadku należy przeprowadzić odpowiednią korektę, uzasadnioną tymi właśnie szczegółowymi opracowaniami. W zależności od etapu opracowania projektu organizacji budowy i związanego z tym sporządzania harmonogramów, można nazywać je harmonogramami dyrektywnymi, ogólnymi i szczegółowymi (operatywnymi). Harmonogramy dyrektywne – to harmonogramy opracowywane we wstępnym projekcie organizacji budowy i obejmujące cały jej przebieg, Harmonogramy te stanowią podstawę wyjściową dla planowania budowy. Harmonogramy ogólne – to harmonogramy poszczególnych obiektów, obejmujące cały okres czasu ich wykonania (opracowywane w ogólnym projekcie organizacji budowy). Harmonogramy te stanowią elementy ogólnej dyspozycji dla planowania i organizacji budowy. Harmonogramy szczegółowe – to harmonogramy dotyczące poszczególnych obiektów lub ich części oraz robót, opracowywane dla krótkich okresów czasu (od l miesiąca i krócej). Harmonogramy te opracowywane są w szczegółowych (roboczych) projektach organizacji budowy, jako szczegółowe środki operacyjne stosowane przy wykonywaniu robót. Projektowania harmonogramów (w szczególności ogólnych) dokonuje się metodą stałego przybliżania do rozwiązania optymalnego, gdyż jest w zasadzie niemożliwe zaprojektowanie harmonogramu od ręki. [więcej w: mrówka gubin hydrauliczne, mrówka gubin, castorama zgorzelec ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman jaworzno castorama zgorzelec mrówka gubin