Posted by on 8 września 2019

W przypadku wielkich zadań inwestycyjnych mogą one być realizowane przez właściwe dla danej specjalności zjednoczenie budownictwa, które przyjmuje na siebie obowiązki generalnego wykonawcy. Komórki generalnego wykonawstwa powoływane w ramach generalnego wykonawcy mogą mieć formę jedno-lub wieloosobowych stanowisk pracy jako kierownictwa generalnego wykonawstwa lub dyrekcji budowy generalnego wykonawstwa dla realizacji wielkiego i odpowiedzialnego zadania inwestorskiego. Wreszcie instrukcja przewiduje, że w szczególnych przypadkach do wykonywania funkcji generalnego wykonawcy na rzecz określonych branż lub gałęzi przemysłu można powołać przedsiębiorstwo mające za zadanie wyłącznie wykonywanie zadań generalnego wykonawstwa. Zlecenie przez inwestora wykonania budowy przedsiębiorstwu budowlano-montażowemu, jako generalnemu wykonawcy, odbywa się na podstawie umowy, która reguluje stosunki obydwu umawiających się stron we wszystkich istotnych sprawach. Dla generalnego wykonawcy zamawiającym jest inwestor, a dla podwykonawców – generalny wykonawca. Innym sposobem wykonywania robót jest tzw. sposób gospodarczy, rzadko stosowany w budownictwie (najczęściej przy mechanizacji lub rozbudowie istniejących czynnych zakładów przemysłowych). [hasła pokrewne: selt opole, orlex beton, castorama osowa ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama osowa orlex beton selt opole