Posted by on 6 września 2019

To z gruntu błędne przekonanie wymaga wyjaśnienia od strony naukowej. Jest mianowicie ustalone ponad wszelką wątpliwość, że każda realizacja wg planu ma istotną przewagę nad realizacją bez planu, gdyż nie ma takich warunków i okoliczności budowy, które przynajmniej w części nie byłyby znane i które przynajmniej w części nie dałyby się przewidzieć. W przypadku gdy zarzuca się sporządzanie harmonogramów lub rezygnuje się z ich pomocy w czasie trwania budowy, wówczas nawet te warunki i okoliczności, które można przewidzieć – staną się nieprzewidziane. Wreszcie należy podkreślić, że natrafiając na trudności spowodowane nieustalonymi wydajnościami i zmiennymi warunkami i wykreślając rzeczywisty przebieg procesów technologicznych na zaprojektowany harmonogram – będzie się tą drogą poszukiwać najwłaściwszego wyjścia z powstałych trudności. Dlatego też tezą nauki organizacji jest pogląd odwrotny do spotykanego w praktyce, mianowicie że im więcej jest nieustalonych warunków budowy, tym bardziej konieczne jest sporządzanie harmonogramów, które stanowią metodę graficzną, ułatwiającą pokonywanie napotykanych trudności organizacyjnych. W zależności od zakresu harmonogramów budowy rozróżnia się następujące ich rodzaje: – harmonogramy zespołu obiektów, – harmonogramy poszczególnych obiektów, – harmonogramy poszczególnych rodzajów robót, – harmonogramy fragmentów poszczególnych rodzajów robót. Wszystkie one różnią się jedynie szczegółowością ujęcia, są wzajemnie powiązane i wynikają z siebie. (I tak harmonogram fragmentu pewnego rodzaju robót powinien stanowić szczegółowo opracowaną część harmonogramu tego rodzaju robót, harmonogram pewnego rodzaju robót stanowi z kolei szczegółowo opracowaną część harmonogramu poszczególnego obiektu itd. ). [podobne: castorama zgorzelec, castorama rzeszów godziny otwarcia, castorama jubilerska ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama jubilerska castorama rzeszów godziny otwarcia castorama zgorzelec