SZKLOZELBET

wrz. 17, 2019 by

SZKŁOZELBET Szkło żelbet jest połączeniem monolitycznym litych elementów szklanych ze stalobetonem. Szkło w strefie naprężeń Ściskających jest tutaj materiałem współpracującym. Szkłożelbet jest konstrukcją lekką i ażurową, wzbogacającą środki formowania przestrzeni.

Konstrukcja lukowa szklozelbetowa stanowi lupine

wrz. 16, 2019 by

Konstrukcja łukowa szkłożelbetowa stanowi łupinę. Wykonywanie łupiny szkłożelbetowej przebiega podobnie jak stropów płaskich. W projektowaniu przekryć łukowych, a także płaskich inwencja architekta powinna pójść w kierunku tworzenia pewnej kompozycji w

PRZEKLADNIE

wrz. 14, 2019 by

PRZEKŁADNIE Pompy wyporowe o ruchu posuwisto-zwrotnym, szczególnie pompy do ścieków, pracują na . małej szybkości obrotowej, nie przekraczającej 70 obr/min. Jeżeli są one napędzane przez szybkobieżne silniki elektryczne muszą być

Gdy woda z dzwonu zostanie wypchnieta do rurki

wrz. 11, 2019 by

Gdyby w jakiś sposób nastąpiło ulatnianie się powietrza to woda, która dostałaby się do dzwonu, zostanie wypchnięta przez sprężarkę. Sprężarka ta ssie powietrze za pomocą rurki i wtłacza je do

Miedzy wirnikiem a stojanem wbudowana jest tuleja

wrz. 11, 2019 by

POMPY EZEKTOROWE I URZADZENIA DO GLEBOKIEGO SSANIA

wrz. 10, 2019 by

Pompy ezektorowe stosowane sa na PkP do studzien wierconych ze zwierciadlem wody

wrz. 10, 2019 by

Pompy eżektorowe stosowane są na PkP do studzien wierconych ze zwierciadłem wody na głębokości do 25 m oraz do prowizorycznych wodociągów kolejowych, podobnie jak pulsometry, a poza tym są bardzo

Instytucja stosujaca ten system powoluje komórke organizacji i wykonania robót; komórka ta po wykonaniu robót ulega likwidacji

wrz. 8, 2019 by

GRAFICZNA METODA PLANOWANIA ORGANIZACJI BUDOWY (HARMONOGRAMY BUDOWLANE)

wrz. 6, 2019 by

GRAFICZNA METODA PLANOWANIA ORGANIZACJI BUDOWY (HARMONOGRAMY BUDOWLANE) . 2. 1. DANE OGÓLNE Idea harmonogramów mająca na celu przedstawienie harmonizacji czynności należy do wybitnego polskiego uczonego Karola Adamieckiego (1866-1933 r. ),

Architektura i nowoczesne budownictwo – Budynek PUC: 525 Golden Gate / KMD Architekci

wrz. 4, 2019 by

Dzięki uprzejmości KMD Architekci Budynek PUC przy 525 Golden Gate Ave, siedzibie Komisji Użyteczności Publicznej w San Francisco, mógł być tylko kolejnym budynkiem administracji rządowej. Ale miasto i hrabstwo San