PRZEKRYCIA PLASKIE I LUKOWE

wrz. 16, 2019 by

PRZEKRYCIA PŁASKIE I ŁUKOWE Stropy szkło żelbetowe należą do rodzaju płyt zbrojonych krzyżowo. Wykonuje się je na budowie podobnie jak zwykłe płyty stalobetonowe. Na deskowaniu układa się zbrojenie pojedyncze, w

Kopuly z pryzmatów szklanych

wrz. 16, 2019 by

Kopuły z pryzmatów szklanych wykonuje się w podobny sposób jak kopuły żelbetowe, tzn. w deskowaniu układa się zbrojenie współśrodkowe i promierriste, następnie między zbrojeniem – kształtki szklane, po czym przestrzenie

Zarówno beton, jak i szklo powinny byc umieszczone w jednym licu górnej powierzchni stropu

wrz. 15, 2019 by

Zarówno beton, jak i szkło powinny być umieszczone w jednym licu górnej powierzchni stropu. Kształtki szklane można przed zabetonowaniem powlec na powierzchniach bocznych warstewką emalii białej lub metalizować w celu

Uklady napedowe

wrz. 14, 2019 by

Szybkosc obrotowa silników synchronicznych jest stala

wrz. 14, 2019 by

Silniki napedzajace pompy w zakladach komunalnych

wrz. 12, 2019 by

Dość często jesteśmy zmuszeni z powodu braku odpowiedniej pompy odśrodkowej do zainstalowania pompy pracującej poza zalecanym przez fabrykę zakresem. W takich przypadkach należy albo podać fabryce zakres pracy pompy, albo

Dlatego tez kierownikowi budowy przypada w strukturze budownictwa rola kluczowa, co nie zawsze jest w praktyce dostatecznie doceniane

wrz. 8, 2019 by

Dlatego też kierownikowi budowy przypada w strukturze budownictwa rola kluczowa, co nie zawsze jest w praktyce dostatecznie doceniane. Budowa stanowi więc samodzielną jednostkę produkcyjną, przy czym jej cechą w odróżnieniu

TERENOWE ORGANA PANSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO

wrz. 7, 2019 by

TERENOWE ORGANA PAŃSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO. Państwowy nadzór budowlany dotyczy bezpieczeństwa wznoszonego obiektu, jego odpowiedniej trwałości, zapewnienia zaspokojenia potrzeb użytkowych (ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, kanalizację itp. ). Organa państwowego

Za posrednictwem znaków umownych odczytuje sie sens obrazu graficznego

wrz. 7, 2019 by

Za pośrednictwem znaków umownych odczytuje się sens obrazu graficznego. Wszelkiego rodzaju wykresy (obrazy graficzne) przedstawia się zazwyczaj w formie dwuwymiarowej, chociaż w harmonogramach budowlanych przeważa forma liniowa. Na wartość wykresu

To z gruntu bledne przekonanie wymaga wyjasnienia od strony naukowej

wrz. 6, 2019 by

To z gruntu błędne przekonanie wymaga wyjaśnienia od strony naukowej. Jest mianowicie ustalone ponad wszelką wątpliwość, że każda realizacja wg planu ma istotną przewagę nad realizacją bez planu, gdyż nie