Posted by on 16 września 2019

PRZEKRYCIA PŁASKIE I ŁUKOWE Stropy szkło żelbetowe należą do rodzaju płyt zbrojonych krzyżowo. Wykonuje się je na budowie podobnie jak zwykłe płyty stalobetonowe. Na deskowaniu układa się zbrojenie pojedyncze, w odstępach równych szerokości kształtki, zwiększonych o szerokość żeberka. W polach między zbrojeniem umieszcza się kształtki szklane, a przestrzenie między nimi wypełnia się betonem. Otrzymuje się w ten sposób monolityczną płytę grubości 6 – 10 cm, uwarunkowaną wysokością kształtki. Płyta taka zdolna jest przenosić obciążenie do 1000 kG/m2 przy rozpiętości 4 – 5 m. Przy rozpiętościach większych wprowadza się wzmocnienia w postaci podciągów. Praktyczną granicą obciążeń użytecznych dla konstrukcji szkłożelbetowych wzmocnionych będzie nośność do 4000 kG/m2. [patrz też: castorama jubilerska, studio mk27, autokarman ]

Powiązane tematy z artykułem: autokarman castorama jubilerska studio mk27