Posted by on 17 września 2019

Lateks odchodzący z pierwszej wieży po zmieszaniu z większą ilością pary wodnej wprowadzany jest do następnej wieży zbudowanej w podobny sposób, gdzie znów następuje oddzielenie lateksu od pary wodnej oraz od par nieprzereagowanych węglowodorów. Oddzielone gazy przechodzą do skraplacza, który utrzymywany jest w takiej temperaturze, aby oddzielała się tylko woda, butadien i styren zaś pozostawały w stanie gazowym. Skraplacz ten posiada 140 cm średnicy oraz 3 m długości i zaopatrzony jest w 1100 rur o średnicy 20 mm. Gazy przechodzą z kolei do następnego skraplacza chłodzonego zimną wodą, gdzie następuje skroplenie styrenu. Gazowy butadien przechodzi do kompresora, gdzie zostaje sprężony; po oziębieniu sprężonego butadienu następuje jego skroplenie. Każdy z czterech szeregów polimeryzatorów posiada dwie baterie skruberów, z których jedna jest w ruchu, druga zaś jest zapasowa. Surowy styren, praktycznie biorąc nie zawierający koagulatu, poddaje się destylacji w próżni w pojedynczej kolumnie podobnej do wyparki jednostopniowej, przy czym uzyskana czystość jego wynosi 99,2°/0. Następnie zawraca się go do zespołu zasilającego, gdzie po zmieszaniu ze świeżym styrenem przechodzi do polimeryzatorów. Butadien również zawraca do zespołu zasilającego, gdzie się go miesza ze świeżym monomerem. Lateks oddzielony od butadienu i styrenu doprowadza się w sposób ciągły do specjalnego zbiornika, a stąd do następnego budynku, gdzie poddaje się go koagulacji. [przypisy: mrówka grzejniki , arkadiusz majerski , mrówka gubin  ]

Powiązane tematy z artykułem: arkadiusz majerski mrówka grzejniki mrówka gubin