Posted by on 19 września 2019

Buna SS składała się z 46 części wagowych butadienu i z 54 części wagowych styrenu, przy czym lepiej nadawała się do przerobu niż Buna S oraz Buna S3. Buna SS posiadała większą od nich wytrzymałość na rozciąganie, lecz mniejsze wydłużenie i odporność na niskie temperatury. Konwersja dochodziła do 55%, Iiczba Defo wynosiła około 3700. Buna S3. Bunę S3 produkowano metodą polimeryzacji ciągłej używając 10-0-12 reaktorów tworzących baterię. W jednym z budynków znajdowało się 48 reaktorów ustawionych w cztery rzędy po 12 sztuk -w rzędzie, przy czym każdy reaktor miał pojemność 12 m3. Możliwości . produkcyjne tych reaktorów wynosiły miesięcznie 3000 ton Buny Sa (ołowa produkcji całego zakładu) lub 3500 ton Buny S. Zakład posiada trzy budynki tego rodzaju. Cały proces produkcji Buny jest ciągły z wyjątkiem czynności sporządzania roztworów Nekalu, soli sodowych kwasów tłuszczowych, roztworu nadsiarczanu potasowego oraz roztworu diproxidu w styrenie. Butadien produkowano w jednym z oddziałów i przechowywano go w podziemnych zbiornikach. Czystość butadienu wynosiła powyżej 98,50/0 (przeciętnie 990/0). [hasła pokrewne: mrówka grzejniki , arkadiusz majerski , mrówka gubin  ]

Powiązane tematy z artykułem: arkadiusz majerski mrówka grzejniki mrówka gubin