Posted by on 12 lipca 2019

TERENOWE ORGANA PAŃSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO. Państwowy nadzór budowlany dotyczy bezpieczeństwa wznoszonego obiektu, jego odpowiedniej trwałości, zapewnienia zaspokojenia potrzeb użytkowych (ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, kanalizację itp. ). Organa państwowego nadzoru budowlanego zatwierdzają część budowlaną w fazie projektu wstępnego, wydają zezwolenie na budowę, i nadzorują budowę w fazie realizacji oraz wydają zezwolenia (pozwolenia) na użytkowanie obiektu budowlanego w fazie eksploatacji. Terenowymi organami państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym są właściwe organa prezydiów powiatowych, miejskich i wojewódzkich rad narodowych. Natomiast nad budownictwem specjalnym nadzór pełnią organa określone przez właściwych ministrów. 9. 6. BIURA PROJEKTÓW (NADZÓR AUTORSKI) Opracowaniem dokumentacji projektowej oraz sprawowaniem nadzoru nad realizacją budowy zgodnie z projektem zajmują się państwo we biura projektów lub samodzielne pracownie projektów powoływane przez właściwych ministrów lub przez prezydia rad narodowych. W przypadku gdy projekt jest wykonywany przez kilka jednostek projektowych, koordynację opracowywanego projektu obejmuje to biuro, które opracowuje najistotniejsze elementy dokumentacji, powierzając pozostałe jej części biurom specjalistycznym. [hasła pokrewne: autokarman, studio mk27, castorama jubilerska ]

Powiązane tematy z artykułem: autokarman castorama jubilerska studio mk27

Posted by on 12 lipca 2019

TERENOWE ORGANA PAŃSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO. Państwowy nadzór budowlany dotyczy bezpieczeństwa wznoszonego obiektu, jego odpowiedniej trwałości, zapewnienia zaspokojenia potrzeb użytkowych (ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, kanalizację itp. ). Organa państwowego nadzoru budowlanego zatwierdzają część budowlaną w fazie projektu wstępnego, wydają zezwolenie na budowę, i nadzorują budowę w fazie realizacji oraz wydają zezwolenia (pozwolenia) na użytkowanie obiektu budowlanego w fazie eksploatacji. Terenowymi organami państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym są właściwe organa prezydiów powiatowych, miejskich i wojewódzkich rad narodowych. Natomiast nad budownictwem specjalnym nadzór pełnią organa określone przez właściwych ministrów. 9. 6. BIURA PROJEKTÓW (NADZÓR AUTORSKI) Opracowaniem dokumentacji projektowej oraz sprawowaniem nadzoru nad realizacją budowy zgodnie z projektem zajmują się państwo we biura projektów lub samodzielne pracownie projektów powoływane przez właściwych ministrów lub przez prezydia rad narodowych. W przypadku gdy projekt jest wykonywany przez kilka jednostek projektowych, koordynację opracowywanego projektu obejmuje to biuro, które opracowuje najistotniejsze elementy dokumentacji, powierzając pozostałe jej części biurom specjalistycznym. [hasła pokrewne: autokarman, studio mk27, castorama jubilerska ]

Powiązane tematy z artykułem: autokarman castorama jubilerska studio mk27