Posted by on 7 września 2019

TERENOWE ORGANA PAŃSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO. Państwowy nadzór budowlany dotyczy bezpieczeństwa wznoszonego obiektu, jego odpowiedniej trwałości, zapewnienia zaspokojenia potrzeb użytkowych (ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, kanalizację itp. ). Organa państwowego nadzoru budowlanego zatwierdzają część budowlaną w fazie projektu wstępnego, wydają zezwolenie na budowę, i nadzorują budowę w fazie realizacji oraz wydają zezwolenia (pozwolenia) na użytkowanie obiektu budowlanego w fazie eksploatacji. Terenowymi organami państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym są właściwe organa prezydiów powiatowych, miejskich i wojewódzkich rad narodowych. Natomiast nad budownictwem specjalnym nadzór pełnią organa określone przez właściwych ministrów. 9. 6. BIURA PROJEKTÓW (NADZÓR AUTORSKI) Opracowaniem dokumentacji projektowej oraz sprawowaniem nadzoru nad realizacją budowy zgodnie z projektem zajmują się państwo we biura projektów lub samodzielne pracownie projektów powoływane przez właściwych ministrów lub przez prezydia rad narodowych. W przypadku gdy projekt jest wykonywany przez kilka jednostek projektowych, koordynację opracowywanego projektu obejmuje to biuro, które opracowuje najistotniejsze elementy dokumentacji, powierzając pozostałe jej części biurom specjalistycznym. [hasła pokrewne: autokarman, studio mk27, castorama jubilerska ]

Powiązane tematy z artykułem: autokarman castorama jubilerska studio mk27