Posted by on 14 lutego 2019

TERENOWE ORGANA PAŃSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO. Państwowy nadzór budowlany dotyczy bezpieczeństwa wznoszonego obiektu, jego odpowiedniej trwałości, zapewnienia zaspokojenia potrzeb użytkowych (ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, kanalizację itp. ). Organa państwowego nadzoru budowlanego zatwierdzają część budowlaną w fazie projektu wstępnego, wydają zezwolenie na budowę, i nadzorują budowę w fazie realizacji oraz wydają zezwolenia (pozwolenia) na użytkowanie obiektu budowlanego w fazie eksploatacji. Terenowymi organami państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym są właściwe organa prezydiów powiatowych, miejskich i wojewódzkich rad narodowych. Natomiast nad budownictwem specjalnym nadzór pełnią organa określone przez właściwych ministrów. 9. 6. BIURA PROJEKTÓW (NADZÓR AUTORSKI) Opracowaniem dokumentacji projektowej oraz sprawowaniem nadzoru nad realizacją budowy zgodnie z projektem zajmują się państwo we biura projektów lub samodzielne pracownie projektów powoływane przez właściwych ministrów lub przez prezydia rad narodowych. W przypadku gdy projekt jest wykonywany przez kilka jednostek projektowych, koordynację opracowywanego projektu obejmuje to biuro, które opracowuje najistotniejsze elementy dokumentacji, powierzając pozostałe jej części biurom specjalistycznym. [hasła pokrewne: meble na wymiar płock, mrówka hurtnica, hurtownia hydrauliczna kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia hydrauliczna kielce meble na wymiar płock mrówka hurtnica

Posted by on 14 lutego 2019

TERENOWE ORGANA PAŃSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO. Państwowy nadzór budowlany dotyczy bezpieczeństwa wznoszonego obiektu, jego odpowiedniej trwałości, zapewnienia zaspokojenia potrzeb użytkowych (ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, kanalizację itp. ). Organa państwowego nadzoru budowlanego zatwierdzają część budowlaną w fazie projektu wstępnego, wydają zezwolenie na budowę, i nadzorują budowę w fazie realizacji oraz wydają zezwolenia (pozwolenia) na użytkowanie obiektu budowlanego w fazie eksploatacji. Terenowymi organami państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym są właściwe organa prezydiów powiatowych, miejskich i wojewódzkich rad narodowych. Natomiast nad budownictwem specjalnym nadzór pełnią organa określone przez właściwych ministrów. 9. 6. BIURA PROJEKTÓW (NADZÓR AUTORSKI) Opracowaniem dokumentacji projektowej oraz sprawowaniem nadzoru nad realizacją budowy zgodnie z projektem zajmują się państwo we biura projektów lub samodzielne pracownie projektów powoływane przez właściwych ministrów lub przez prezydia rad narodowych. W przypadku gdy projekt jest wykonywany przez kilka jednostek projektowych, koordynację opracowywanego projektu obejmuje to biuro, które opracowuje najistotniejsze elementy dokumentacji, powierzając pozostałe jej części biurom specjalistycznym. [hasła pokrewne: meble na wymiar płock, mrówka hurtnica, hurtownia hydrauliczna kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia hydrauliczna kielce meble na wymiar płock mrówka hurtnica