Rozruch zespolu pompowego

Gru. 21, 2018 by

Przestrzeń między dwiema częściami wypełniona jest drobnym proszkiem żelaznym, który po włączeniu prądu wzbudzającego pod działaniem pola magnetycznego zostaje wciągnięty do przestrzeni między obu częściami i tworzy trwałe połączenie. Rozruch

W technice sanitarnej nie stosuje sie maszyn parowych do napedu pomp wirowych

Gru. 20, 2018 by

W technice sanitarnej nie stosuje się maszyn parowych do napędu pomp wirowych. Zespoły tego rodzaju spotyka się na statkach parowych. Turbiny parowe są stosowane do napędu pomp wirowych w zakładach

Orientacyjna charakterystyka techniczna pomp glebinowych zespolonych z silnikiem

Gru. 18, 2018 by

Orientacyjna charakterystyka techniczna pomp głębinowych zespolonych z silnikiem. Pompy przed wysłaniem z wytwórni podlegają ścisłej próbie, na podstawie której sporządza się wykres pracy pompy, zawierający krzywe wydajności, wysokości podnoszenia, zużycia

Wreszcie na kierowniku budowy spoczywa obowiazek nadzoru nad przestrzeganiem na budowie przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy

Gru. 15, 2018 by

Wreszcie na kierowniku budowy spoczywa obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem na budowie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . Kierownik budowy powinien być przede wszystkim, technicznym organizatorem budowy, odciążonym od czynności, które