Kazdy rzad reaktorów posiada dwa filtry

wrz. 18, 2019 by

W celu zupełnego zatrzymania reakcji do lateksu dodaje się NaHSOs, który całkowicie rozkłada nadsiarczan. W pierwszym reaktorze utrzymuje się ciśnienie 7,5 -i- 8 at. Za ostatnim reaktorem ciśnienie nad lateksem

Wahania temperatury procesu utrzymuje sie w granicach trzech stopni

wrz. 18, 2019 by

Konwersję prowadzi się do 58 -+- 60°/0, co uzyskuje się przez utrzymanie reaktorów w określonej temperaturze. Temperaturę reguluje się ręcznie, podwyższając albo obniżając je dla całego rzędu reaktorów. Ta metoda

Silnik synchroniczny moze nawet pracowac przy wspólczynniku mocy o charakterze pojemnosciowym

wrz. 15, 2019 by

Przez dobór prądu wzbudzenia silnika synchronicznego można wpłynąć na współczynnik mocy prądu pobieranego z sieci i osiągnąć cos er = 1. Silnik synchroniczny może nawet pracować przy współczynniku mocy o

Silniki pradu stalego bocznikowe

wrz. 15, 2019 by

Uklady napedowe

wrz. 14, 2019 by

Sprzegla hydrauliczne

wrz. 14, 2019 by

Sprzęgła hydrauliczne Sprzęgło hydrauliczne składa się z wirnika pompy napędzanej przez silnik elektryczny oraz z wirnika turbiny napędzającej maszynę roboczą – pompę wirową. Przeniesienie momentu obrotowego wału silnika elektrycznego na

Sprzeglo hydrauliczne umozliwia regulacje w zakresie 98%

wrz. 13, 2019 by

Sprzęgło hydrauliczne umożliwia regulację w zakresie 98% do 20% nominalnej szybkości obrotowe] wału silnika napędzającego, 7. Napęd parowy Napęd parowy pomp jest obecnie stosowany tylko w dawno wybudowanych stacjach pomp.

W technice sanitarnej nie stosuje sie maszyn parowych do napedu pomp wirowych

wrz. 12, 2019 by

W technice sanitarnej nie stosuje się maszyn parowych do napędu pomp wirowych. Zespoły tego rodzaju spotyka się na statkach parowych. Turbiny parowe są stosowane do napędu pomp wirowych w zakładach

Pompa glebinowa ma jeszcze te zalete, ze urzadzenie ssawne znajduje sie u dolu pompy

wrz. 11, 2019 by

Pompa głębinowa ma jeszcze tę zaletę, że urządzenie ssawne znajduje się u dołu pompy, a nie jak w innych konstrukcjach z boku, co pozwala na założenie rury ssawnej lub –

Miedzy wirnikiem a stojanem wbudowana jest tuleja

wrz. 11, 2019 by