Kazdy rzad reaktorów posiada dwa filtry

Gru. 26, 2018 by

W celu zupełnego zatrzymania reakcji do lateksu dodaje się NaHSOs, który całkowicie rozkłada nadsiarczan. W pierwszym reaktorze utrzymuje się ciśnienie 7,5 -i- 8 at. Za ostatnim reaktorem ciśnienie nad lateksem

Wahania temperatury procesu utrzymuje sie w granicach trzech stopni

Gru. 26, 2018 by

Konwersję prowadzi się do 58 -+- 60°/0, co uzyskuje się przez utrzymanie reaktorów w określonej temperaturze. Temperaturę reguluje się ręcznie, podwyższając albo obniżając je dla całego rzędu reaktorów. Ta metoda

Silnik synchroniczny moze nawet pracowac przy wspólczynniku mocy o charakterze pojemnosciowym

Gru. 23, 2018 by

Przez dobór prądu wzbudzenia silnika synchronicznego można wpłynąć na współczynnik mocy prądu pobieranego z sieci i osiągnąć cos er = 1. Silnik synchroniczny może nawet pracować przy współczynniku mocy o

Silniki pradu stalego bocznikowe

Gru. 23, 2018 by