Posted by on 6 września 2019

Stąd jeszcze do niedawna do roli harmonogramów nie przywiązywano zbyt wielkiego znaczenia, traktując je często jako jeden z koniecznych, a nieraz dokuczliwych elaboratów związanych z dokumentacją budowlaną. Harmonogramy te nie zawierały części analitycznej, poza uwidocznieniem ilości robót, lecz jedynie stronę graficzną bez jakiegokolwiek uzasadnienia, stanowiąc raczej wyraz dobrych chęci organizatora niż zastosowania ścisłych przesłanek organizacyjnych. Budowę realizuje się przede wszystkim na podstawie projektu organizacji i wykonania budowy, stanowiącego syntezę metod i środków zastosowanych dla osiągnięcia celów budowy, przy czym harmonogramy stanowią w nim istotny element planowania. Dlatego też wszystkie większe, wielkie i bardziej skomplikowane techniczne budowy powinno się planować na podstawie projektu organizacji i wykonania budowy. Jeszcze i dzisiaj nie brak zdań, że gdy wydajności stanowiące podstawę zestawień analitycznych harmon ogramów nie są dokładnie znane, a tym bardziej gdy spodziewane warunki wykonania budowy będą zmienne, nie warto sporządzać harmonogramów. Te nie ustalone wydajności i zmienne warunki powodować będą stałe zmiany w zaprojektowanych harmonogramach, przekreślając ich wartość użyteczną. [więcej w: mrówka grzejniki, arkadiusz majerski, autokarman ]

Powiązane tematy z artykułem: arkadiusz majerski autokarman mrówka grzejniki