Posted by on 18 września 2019

Skład mieszaniny węglowodorów kontroluje się w sposób ciągły przez pomiar ciężaru właściwego. Jest to doskonały sposób regulowania składu monomerów, gdyż pomiędzy butadienem a styrenem jest duża . różnica w ciężarze właściwym. Jeżeli tylko ciężar właściwy utrzymany jest w odpowiednich granicach, nie potrzeba żadnych innych sposobów regulowania składu mieszaniny. Roztwór Nekalu i mydła przygotowuje się w oddzielnym budynku przyległym do oddziału produkcji Nekalu. Nekal doprowadza się tam w postaci 170f0-owego roztworu. Kwasy tłuszczowe dostarczano w aluminiowych cysternach i magazynowano w aluminiowych zbiornikach; kwasy te produkowano przez utlenianie węglowodorów parafinowych. Kwasy tłuszczowe oraz roztwór sody kaustycznej odmierza się w specjalnym zbiorniku zaopatrzonym w podziałkę. Wodę stosowaną do procesu oczyszcza się najpierw od CaHCOs działając na nią wapnem w postaci Ca(OH)2, po czym przepuszcza się ją przez syntetyczny jonit w celu wymiany rozpuszczonych soli wapniowych na sole sodowe. Do zobojętniania wytworzonego ługu stosuje się duże stalowe zbiorniki , wyłożone gumą. Po dodaniu Nekalu zawartość zbiornika uzupełnia się wodą aż do uzyskania odpowiedniego stężenia, po czym otrzymany roztwór przesyła się w sposób periodyczny do jednego z 3 oddziałów polimeryzacji. Nekal doprowadza się do wstępnego mieszalnika w postaci 3-procentowego roztworu; dodatek Nealu przelicza się na czystą sól sodową kwasu butylo-naftalenosulfonowego. Na 100 części wagowych Buny S3 używa się 4,5 części wagowych Nekalu oraz 3 części wagowe kwasów tłuszczowych. [podobne: pajcar , selt opole , mrówka jaworzno ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka jaworzno pajcar selt opole