Posted by on 12 września 2019

Dość często jesteśmy zmuszeni z powodu braku odpowiedniej pompy odśrodkowej do zainstalowania pompy pracującej poza zalecanym przez fabrykę zakresem. W takich przypadkach należy albo podać fabryce zakres pracy pompy, albo obliczyć konieczną moc zamawianego silnika. Silniki napędzające pompy w zakładach komunalnych przeznaczone są do pracy ciągłej, to znaczy mogą być dowolnie długo obciążone mocą nominalną. Zespoły pompowe narażone na działanie wilgoci mają silniki budowy zamkniętej, a narażone na wodę spadającą z góry – budowy okapturzonej. Jeżeli zależy na ograniczaniu miejsca zajętego przez zespoły pompowe, stosuj e się silniki i pompy o wale pionowym lub silniki z dwustronnym wałem napędowym, Jedna strona wału takiego silnika może napędzać pompę wody surowej, druga pompę wody czystej. Przy eksploatacji silników parowych i spalinowych należy posługiwać się instrukcjami fabryk produkcyjnych, zaś przy eksploatacji silników elektrycznych: Instrukcją eksploatacji silników elektrycznych E-001/1949. [przypisy: castorama jubilerska, mrówka jaworzno, bombkarnia ]

Powiązane tematy z artykułem: bombkarnia castorama jubilerska mrówka jaworzno