Posted by on 21 września 2018

Przestrzeń między dwiema częściami wypełniona jest drobnym proszkiem żelaznym, który po włączeniu prądu wzbudzającego pod działaniem pola magnetycznego zostaje wciągnięty do przestrzeni między obu częściami i tworzy trwałe połączenie. Rozruch zespołu pompowego- z elektromagnetycznym sprzęgłem proszkowym odbywa się w ten sposób, że silnik zostaje uruchomiony w krótkim czasie bez sprzężenia z pompą. Sprzężenie następuj e po osiągnięciu: przez silnik nominalnej szybkości obrotowej , a tym samym po osiągnięciu koniecznej wartości momentu, przez włączenie wzbudzenia. Przenoszony moment jest proporcjonalny do prądu wzbudzenia, który zmienia się powoli od zera do najwyższej wartości . Tarcie- między obu częściami rośnie proporcjonalnie do wzrostu prądu wzbudzenia, a zatem może być dowolnie nastawiane. Gdy moment oporu przekroczy moment napędowy silnika, występuje poślizg obu części sprzęgła. Sprzęgło może tylko krótko pracować przy poślizgu ze względu na wytwarzające się w czasie tarcia ciepło. [przypisy: pompa mamut, montaż parapetu zewnętrznego, styropian grafitowy czy zwykły ]

Powiązane tematy z artykułem: montaż parapetu zewnętrznego pompa mamut styropian grafitowy czy zwykły

Posted by on 21 września 2018

Przestrzeń między dwiema częściami wypełniona jest drobnym proszkiem żelaznym, który po włączeniu prądu wzbudzającego pod działaniem pola magnetycznego zostaje wciągnięty do przestrzeni między obu częściami i tworzy trwałe połączenie. Rozruch zespołu pompowego- z elektromagnetycznym sprzęgłem proszkowym odbywa się w ten sposób, że silnik zostaje uruchomiony w krótkim czasie bez sprzężenia z pompą. Sprzężenie następuj e po osiągnięciu: przez silnik nominalnej szybkości obrotowej , a tym samym po osiągnięciu koniecznej wartości momentu, przez włączenie wzbudzenia. Przenoszony moment jest proporcjonalny do prądu wzbudzenia, który zmienia się powoli od zera do najwyższej wartości . Tarcie- między obu częściami rośnie proporcjonalnie do wzrostu prądu wzbudzenia, a zatem może być dowolnie nastawiane. Gdy moment oporu przekroczy moment napędowy silnika, występuje poślizg obu części sprzęgła. Sprzęgło może tylko krótko pracować przy poślizgu ze względu na wytwarzające się w czasie tarcia ciepło. [przypisy: pompa mamut, montaż parapetu zewnętrznego, styropian grafitowy czy zwykły ]

Powiązane tematy z artykułem: montaż parapetu zewnętrznego pompa mamut styropian grafitowy czy zwykły