Posted by on 24 lutego 2019

Przepuszczalność promieni. poprzez kształtki jest tylko ok. 50-procentowa, jednak powierzchnię prz. ekrycia wypełnia się szkłem tak znacznie, że stanowi ono ok. 60 -T 80% powierzchni rzutu. Ma to na celu dobre oświet- lenie wnętrza i osłabienie wrażenia ciężaru . stropu. W obliczeniach statycznych dla szkłożelbetu przyjmuje się naprężenie dopuszczalne betonu. Wyzyskanie wytrzymałości szkła może być osiągnięte przez stosowanie cementu o wysokiej wytrzymałości. Grubość konstrukcji wynosi najwyżej 10 cm i jest uwarunkowana wysokością kształtek. Przekrycie o tej grubości nie daje dobrej izolacji termicznej. W naszych warunkach klimatycznych konstrukcje szkłożelbetowe ( w przypadku gdy są ostatnim przekryciem) powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed skraplaniem się pary wodnej na powierzchni wewnętrznej. [przypisy: bricoman szczecin otwarcie, mrówka grzejniki, mrówka grzejniki hydroforowa ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman szczecin otwarcie mrówka grzejniki nomi szczecin

Posted by on 24 lutego 2019

Przepuszczalność promieni. poprzez kształtki jest tylko ok. 50-procentowa, jednak powierzchnię prz. ekrycia wypełnia się szkłem tak znacznie, że stanowi ono ok. 60 -T 80% powierzchni rzutu. Ma to na celu dobre oświet- lenie wnętrza i osłabienie wrażenia ciężaru . stropu. W obliczeniach statycznych dla szkłożelbetu przyjmuje się naprężenie dopuszczalne betonu. Wyzyskanie wytrzymałości szkła może być osiągnięte przez stosowanie cementu o wysokiej wytrzymałości. Grubość konstrukcji wynosi najwyżej 10 cm i jest uwarunkowana wysokością kształtek. Przekrycie o tej grubości nie daje dobrej izolacji termicznej. W naszych warunkach klimatycznych konstrukcje szkłożelbetowe ( w przypadku gdy są ostatnim przekryciem) powinny posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed skraplaniem się pary wodnej na powierzchni wewnętrznej. [przypisy: bricoman szczecin otwarcie, mrówka grzejniki, mrówka grzejniki hydroforowa ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman szczecin otwarcie mrówka grzejniki nomi szczecin