Biura projektów skladaja sie najczesciej z poszczególnych pracowni branzowych, specjalistycznych oraz wielobranzowych

Gru. 15, 2018 by

Biura projektów składają się najczęściej z poszczególnych pracowni branżowych, specjalistycznych oraz wielobranżowych. Najlepsze możliwości koordynacji istnieją w pracowniach wielobranżowych organizowanych dla dużych zadań inwestycyjnych. W państwowych przedsiębiorstwach budowlanych mogą być

TERENOWE ORGANA PANSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO

Gru. 15, 2018 by

TERENOWE ORGANA PAŃSTWOWEGO NADZORU BUDOWLANEGO. Państwowy nadzór budowlany dotyczy bezpieczeństwa wznoszonego obiektu, jego odpowiedniej trwałości, zapewnienia zaspokojenia potrzeb użytkowych (ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, kanalizację itp. ). Organa państwowego

INWESTOR BEZPOSREDNI I NADZÓR INWESTORSKI

Gru. 15, 2018 by

INWESTOR BEZPOŚREDNI I NADZÓR INWESTORSKI. Zadaniem aparatu organizacyjnego jednostki organizacyjnej, która dysponuje środkami pieniężnymi (inwestor bezpośredni), jest wykonanie całokształtu czynności, związanych z przygotowaniem, realizacją i uruchomieniem obiektów inwestycyjnych. Nadzór nad

Wreszcie na kierowniku budowy spoczywa obowiazek nadzoru nad przestrzeganiem na budowie przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy

Gru. 15, 2018 by

Wreszcie na kierowniku budowy spoczywa obowiązek nadzoru nad przestrzeganiem na budowie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . Kierownik budowy powinien być przede wszystkim, technicznym organizatorem budowy, odciążonym od czynności, które