Posted by on 15 lutego 2019


Instytucja stosująca ten system powołuje komórkę organizacji i wykonania robót; komórka ta po wykonaniu robót ulega likwidacji. Spośród wszystkich sposobów wykonywania robót najwłaściwszy jest, jak uczy doświadczenie, sposób zleceniowy, w którym przedsiębiorstwo, specjalizując się w wykonywaniu robót, ma możność racjonalniej wykorzystywać zarówno personel, jak i środki produkcji (poprzez szybkie przerzuty z jednej budowy na drugą), niż mogą to czynić dorywczo powoływane organy wykonania i robót budowlanych w ramach instytucji o innych celach i zadaniach. Na budowę niemały wpływ ma struktura organizacyjna samego zarządu przedsiębiorstwa oraz jego sposób pracy, który powinien być nastawiony na potrzeby i warunki realizowanych obiektów (zasada prymatu budowy), w ostatecznym bowiem rezultacie o wynikach działalności przedsiębiorstwa decydować będą prowadzone i kierowane przez nie budowy. W szczególności istotne znaczenie dla tych wyników ma działalność jednostek produkcji pomocniczej, zaopatrzenia i usług, powołanych w ramach zarządu przedsiębiorstwa. [przypisy: mrówka hurtnica, c h mrówka ciechanów, sanit gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: c h mrówka ciechanów mrówka hurtnica sanit gliwice

Posted by on 15 lutego 2019


Instytucja stosująca ten system powołuje komórkę organizacji i wykonania robót; komórka ta po wykonaniu robót ulega likwidacji. Spośród wszystkich sposobów wykonywania robót najwłaściwszy jest, jak uczy doświadczenie, sposób zleceniowy, w którym przedsiębiorstwo, specjalizując się w wykonywaniu robót, ma możność racjonalniej wykorzystywać zarówno personel, jak i środki produkcji (poprzez szybkie przerzuty z jednej budowy na drugą), niż mogą to czynić dorywczo powoływane organy wykonania i robót budowlanych w ramach instytucji o innych celach i zadaniach. Na budowę niemały wpływ ma struktura organizacyjna samego zarządu przedsiębiorstwa oraz jego sposób pracy, który powinien być nastawiony na potrzeby i warunki realizowanych obiektów (zasada prymatu budowy), w ostatecznym bowiem rezultacie o wynikach działalności przedsiębiorstwa decydować będą prowadzone i kierowane przez nie budowy. W szczególności istotne znaczenie dla tych wyników ma działalność jednostek produkcji pomocniczej, zaopatrzenia i usług, powołanych w ramach zarządu przedsiębiorstwa. [przypisy: mrówka hurtnica, c h mrówka ciechanów, sanit gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: c h mrówka ciechanów mrówka hurtnica sanit gliwice