Posted by on 6 września 2019

Harmonogramy budowy zespołu obiektów ustalają podobnie jak i wszystkie inne rodzaje omawianych harmonogramów początek i koniec całości robót wraz z określeniem czasu wykonania poszczególnych obiektów wchodzących w skład zespołu. Harmonogramy te stanowią podstawę wyjściową dla organizacji robót dla poszczególnych obiektów. Harmonogramy budowy poszczególnych obiektów wchodzących w skład zespołu określają przebieg robót związanych z budową każdego obiektu. Stanowią one element ogólnodyspozycyjny przy wykonaniu robót. Harmonogramy poszczególnych rodzajów robót obiektu stanowią szczegółowy środek operacyjny i powinny być wykonywane w oparciu o aktualny stan budowy na krótko przez rozpoczęciem ich realizacji. Poza tymi zasadniczymi rodzajami harmonogramów budowlanych sporządza się niejednokrotnie na wyższym stopniu organizacji harmonogramy poszczególnych fragmentów budowy lub fragmentów pewnych czynności pomocniczych, np. harmonogramy pr acy żurawia wieżowego itp. Harmonogramy poszczególnych obiektów muszą oczywiście mieścić się w terminach przewidzianych harmonogramami ogólnymi zespołu obiektów, a terminy przewidziane harmonogramami poszczególnych rodzajów robót muszą mieścić się w terminach przewidzianych w harmonogramach poszczególnych obiektów. Jednakże czas upływający od sporządzenia harmonogramów zespołu obiektów do sporządzenia harmonogramów oddzielnych robót (poszczególnych obiektów) jest dość długi Ponieważ w tym okresie projekt ulega coraz bardziej szczegółowemu opracowaniu, może zajść potrzeba pewnego odstępstwa od terminów ustalonych w harmonogramie zespołu obiektów. [hasła pokrewne: klimatyzator przenośny castorama, autokarman, mrówka grzejniki ]

Powiązane tematy z artykułem: autokarman klimatyzator przenośny castorama mrówka grzejniki