Posted by on 6 września 2019

GRAFICZNA METODA PLANOWANIA ORGANIZACJI BUDOWY (HARMONOGRAMY BUDOWLANE) . 2. 1. DANE OGÓLNE Idea harmonogramów mająca na celu przedstawienie harmonizacji czynności należy do wybitnego polskiego uczonego Karola Adamieckiego (1866-1933 r. ), który przedstawił ją w Biuletynie Technicznym w r. 1909 (nr nr 17, 20, 28, 29) w artykule Metoda wykreślna organizowania pracy zbiorowej w walcowniach. Jako inżynier-technolog spostrzegł dzięki wykresom przebiegu czynności, że istotną przyczyną małej wydajności w walcowni był brak dokładnego zharmonizowania czasów poszczególnych czynności (operacji). Uzgodnienie wszystkich czynności w jedną harmonijną całość decydowało o powodzeniu produkcji. Od czasu działalności prof. K. Adamieckiego idea harmonogramów uległa znacznej rozbudowie, czyniąc ją teorią analityczno-wykreślną, uzależniającą ściśle przebieg czynności produkcyjnych od racjonalnego przebiegu zatrudnienia głównych specjalności roboczych, m aszyn i materiałów (na podstawie wyrównania zapotrzebowania na środki i zasoby), a także w określonych warunkach wyznaczającą drogę krytyczną (znana z metod-sieciowych). Przedstawiona w niniejszej pracy teoria projektowania harmonogramów budowlanych nie jest więc żadną tradycyjną metodą planowania w budownictwie, ale wprost przeciwnie, jest nowoczesną, szeroko rozbudowaną metodą planowania, w której rozwiązuje się w sposób teoretycznie poprawny, a praktycznie nienaganny nie tylko zharmonizowany przebieg czynności, ale równocześnie rozwiązuje się przebieg zużycia robocizny, materiałów oraz środków finansowych. [podobne: mrówka grzejniki, donserv, mrówka grzejniki hydroforowa ]

Powiązane tematy z artykułem: domcar poznań donserv mrówka grzejniki