Posted by on 8 września 2019

Dlatego też kierownikowi budowy przypada w strukturze budownictwa rola kluczowa, co nie zawsze jest w praktyce dostatecznie doceniane. Budowa stanowi więc samodzielną jednostkę produkcyjną, przy czym jej cechą w odróżnieniu od zakładu przemysłowego jest tymczasowość. Kierownik robót organizuje i kieruje wykonaniem robót określonej specjalności budowlanej, sprawuje nadzór nad pracą majstrów budowlanych oraz koordynuje powierzone mu roboty. Obowiązkiem kierownika robót jest ponadto nadzór nad celowym i ekonomicznym zużyciem materiałów oraz nad prawidłowością ustalania wynagrodzeń za wykonanie. Majstrowie są na budowach bezpośrednimi organizatorami pracy powierzonych sobie brygad, odpowiedzialnymi za zaplanowany przebieg robót, a w szczególności za ich jakość. Ponadto nadzorują przestrzegania przez pracowników ustalonych metod technologicznych wykonania robót z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Magazynier natomiast prowadzi go spodarkę materiałową budowy w sensie ruchowym, a więc przyjmowania, rejestrowania, wydawania oraz przechowywania materiałów w sposób właściwy dla każdego rodzaju materiału. [przypisy: bricoman poznań godziny otwarcia, castorama jubilerska, autokarman ]

Powiązane tematy z artykułem: autokarman bricoman poznań godziny otwarcia castorama jubilerska