Posted by on 9 września 2019

Charakterystyczną cechą struktury przedsiębiorstw budowlanych w ustroju kapitalistycznym jest ich rozdrobnienie, W wyniku rozproszenia budownictwa w ogóle. Przykładem tego może być struktura przedsiębiorstw budowlanych na terenie NRF, w wyniku której w roku 1961 przeciętne zatrudnienie wynosiło 24 robotników. W tym samym czasie przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministerstwu Budownictwa w Polsce wynosiło średnio 600-:-750 robotników. 9. 3. BUDOWY, ICH ZADANIA I STRUKTURA Budowy stanowią wydzielone strukturalnie jednostki wykonawcze przedsiębiorstw budowlanych, działające na wewnętrznym rozrachunku. Kierownictwa budowy i robót stoją na czele załóg roboczych, które wykorzystując przydzielone im przez zarządy macierzystych przedsiębiorstw środki wykonawcze i :finansowe, realizują roboty związane ze wzniesieniem obiektu lub ich zespołów. Budowa w znaczeniu organizacyjnym jest pojęciem miejsca budowania (plac u budowy, przy czym może obejmować jeden lub więcej obiektów). Budowa ma w ramach przedsiębiorstwa budowlanego określone zadania rzeczowe do wykonania przekazywane jej w formie tzw. zleceń produkcyjnych (stanowiących jeden z podstawowych dokumentów źródłowych budowy). [patrz też: mrówka jaworzno, bricoman poznań godziny otwarcia, orlex beton ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman poznań godziny otwarcia mrówka jaworzno orlex beton