Posted by on 16 września 2018

Charakterystyczną cechą struktury organizacyjnej budowy jest jej bezpośrednia zależność od charakteru budowy, od rodzaju zastosowanej techniki i technologii, od lokalizacji budowy i innych licznych czynników. Dlatego schemat organizacyjny budowy uzależniony jest decydująco od tych właśnie cech specyficznych, w odróżnieniu od schematu organizacyjnego komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa, w których wykonywane są stale niemal te same czynności. Wielkość wznoszonego obiektu lub zespołu obiektów, charakter techniczny oraz warunki, w jakich realizacja się odbywa, mają wpływ na strukturę organizacyjną, jaką w konkretnych warunkach należy stosować, aby osiągnąć wynik optymalny. W tych warunkach nie należy ustalać sztywnych wzorców tej struktury, lecz opracowywać ją dla każdej budowy w sposób odpowiadający jej konkretnym cechom. Duży wpływ na strukturę organizacyjną budowy oraz stan liczebny robotników wywiera stale postępujący proc es jej uprzemysłowienia. W wyniku uprzemysławiania następują zmiany w porównaniu z budownictwem tradycyjnym, a mianowicie zmniejsza się znacznie liczba procesów budowlanych na samym placu budowy, przy czym dominują na nim czynności montażowe. Zmniejsza się także liczba robotników na budowie, a gospodarka materiałowa ulega dużemu ograniczeniu. Charakterystyczne jest również zmniejszenie roli majstrów budowlanych, ponieważ roboty montażowe, stanowiące istotę budowli uprzemysłowionych, odbywają się wg zawczasu opracowanych metod lub kart technologicznych. [podobne: jorapol płońsk, styrodur a styropian, tynki zewnętrzne cena za m2 ]

Powiązane tematy z artykułem: jorapol płońsk styrodur a styropian tynki zewnętrzne cena za m2

Posted by on 16 września 2018

Charakterystyczną cechą struktury organizacyjnej budowy jest jej bezpośrednia zależność od charakteru budowy, od rodzaju zastosowanej techniki i technologii, od lokalizacji budowy i innych licznych czynników. Dlatego schemat organizacyjny budowy uzależniony jest decydująco od tych właśnie cech specyficznych, w odróżnieniu od schematu organizacyjnego komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa, w których wykonywane są stale niemal te same czynności. Wielkość wznoszonego obiektu lub zespołu obiektów, charakter techniczny oraz warunki, w jakich realizacja się odbywa, mają wpływ na strukturę organizacyjną, jaką w konkretnych warunkach należy stosować, aby osiągnąć wynik optymalny. W tych warunkach nie należy ustalać sztywnych wzorców tej struktury, lecz opracowywać ją dla każdej budowy w sposób odpowiadający jej konkretnym cechom. Duży wpływ na strukturę organizacyjną budowy oraz stan liczebny robotników wywiera stale postępujący proc es jej uprzemysłowienia. W wyniku uprzemysławiania następują zmiany w porównaniu z budownictwem tradycyjnym, a mianowicie zmniejsza się znacznie liczba procesów budowlanych na samym placu budowy, przy czym dominują na nim czynności montażowe. Zmniejsza się także liczba robotników na budowie, a gospodarka materiałowa ulega dużemu ograniczeniu. Charakterystyczne jest również zmniejszenie roli majstrów budowlanych, ponieważ roboty montażowe, stanowiące istotę budowli uprzemysłowionych, odbywają się wg zawczasu opracowanych metod lub kart technologicznych. [podobne: jorapol płońsk, styrodur a styropian, tynki zewnętrzne cena za m2 ]

Powiązane tematy z artykułem: jorapol płońsk styrodur a styropian tynki zewnętrzne cena za m2