Posted by on 9 września 2019

Budowy mogą mieć jako zadanie wznoszenie obiektów, wykonanie różnego rodzaju robót, wreszcie przy budowach przemysłowych również montaż wyposażenia technologicznego. Rzadko się zdarza w budownictwie typu miejskiego, aby całość robót związana z wykonaniem obiektu, a tym bardziej ich zespołów, mogła być wykonana wyłącznie przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe lub przedsiębiorstwo typu specjalizowanego. Niemal z reguły zachodzi potrzeba współpracy przedsiębiorstwa budowlano-montażowego z przedsiębiorstwami specjalizowanymi lub odwrotnie przedsiębiorstwa specjalizowanego (w przypadku budowli specjalnej) z przedsiębiorstwem typu ogólnobudowlanego. Stąd też pochodzi stosowana w naszym budownictwie zasada obciążenia jednego z przedsiębiorstw obowiązkiem koordynacji pracy wszystkich zatrudnionych na budowie przedsiębiorstw oraz przejęciem odpowiedzialności za wszystkie współpracujące przedsiębiorstwa, przede wszystkim w zakresie racjonalne go przebiegu robót na budowie oraz właściwej ich jakości. Taki sposób wykonania robót na budowie nazywa się generalnym wykonawstwem. Celem zasady ustawiania na budowie generalnego wykonawcy jest zatem powiązanie i zsynchronizowanie wszystkich robót według jednego planu wykonania oraz zapewnienie ciągłości pracy i sprawnej koordynacji robót prowadzonych na całym placu budowy. Koncepcja powierzenia generalnego wykonawstwa przedsiębiorstwu budowlanemu została wprowadzona za przykładem Związku Radzieckiego w pierwszym okresie planu 6-letniego (1951 r. ). [podobne: bricoman jaworzno gazetka, mrówka gubin, mrówka gubin ciepla ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman jaworzno gazetka mrówka gubin pajcar