Posted by on 17 września 2018

Budowy mogą mieć jako zadanie wznoszenie obiektów, wykonanie różnego rodzaju robót, wreszcie przy budowach przemysłowych również montaż wyposażenia technologicznego. Rzadko się zdarza w budownictwie typu miejskiego, aby całość robót związana z wykonaniem obiektu, a tym bardziej ich zespołów, mogła być wykonana wyłącznie przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe lub przedsiębiorstwo typu specjalizowanego. Niemal z reguły zachodzi potrzeba współpracy przedsiębiorstwa budowlano-montażowego z przedsiębiorstwami specjalizowanymi lub odwrotnie przedsiębiorstwa specjalizowanego (w przypadku budowli specjalnej) z przedsiębiorstwem typu ogólnobudowlanego. Stąd też pochodzi stosowana w naszym budownictwie zasada obciążenia jednego z przedsiębiorstw obowiązkiem koordynacji pracy wszystkich zatrudnionych na budowie przedsiębiorstw oraz przejęciem odpowiedzialności za wszystkie współpracujące przedsiębiorstwa, przede wszystkim w zakresie racjonalne go przebiegu robót na budowie oraz właściwej ich jakości. Taki sposób wykonania robót na budowie nazywa się generalnym wykonawstwem. Celem zasady ustawiania na budowie generalnego wykonawcy jest zatem powiązanie i zsynchronizowanie wszystkich robót według jednego planu wykonania oraz zapewnienie ciągłości pracy i sprawnej koordynacji robót prowadzonych na całym placu budowy. Koncepcja powierzenia generalnego wykonawstwa przedsiębiorstwu budowlanemu została wprowadzona za przykładem Związku Radzieckiego w pierwszym okresie planu 6-letniego (1951 r. ). [podobne: ranking okien pcv, schody drewniane samonośne, schody drewniane samonośne ciepla ]

Powiązane tematy z artykułem: powierzchnia zabudowy definicja ranking okien pcv schody drewniane samonośne

Posted by on 17 września 2018

Budowy mogą mieć jako zadanie wznoszenie obiektów, wykonanie różnego rodzaju robót, wreszcie przy budowach przemysłowych również montaż wyposażenia technologicznego. Rzadko się zdarza w budownictwie typu miejskiego, aby całość robót związana z wykonaniem obiektu, a tym bardziej ich zespołów, mogła być wykonana wyłącznie przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe lub przedsiębiorstwo typu specjalizowanego. Niemal z reguły zachodzi potrzeba współpracy przedsiębiorstwa budowlano-montażowego z przedsiębiorstwami specjalizowanymi lub odwrotnie przedsiębiorstwa specjalizowanego (w przypadku budowli specjalnej) z przedsiębiorstwem typu ogólnobudowlanego. Stąd też pochodzi stosowana w naszym budownictwie zasada obciążenia jednego z przedsiębiorstw obowiązkiem koordynacji pracy wszystkich zatrudnionych na budowie przedsiębiorstw oraz przejęciem odpowiedzialności za wszystkie współpracujące przedsiębiorstwa, przede wszystkim w zakresie racjonalne go przebiegu robót na budowie oraz właściwej ich jakości. Taki sposób wykonania robót na budowie nazywa się generalnym wykonawstwem. Celem zasady ustawiania na budowie generalnego wykonawcy jest zatem powiązanie i zsynchronizowanie wszystkich robót według jednego planu wykonania oraz zapewnienie ciągłości pracy i sprawnej koordynacji robót prowadzonych na całym placu budowy. Koncepcja powierzenia generalnego wykonawstwa przedsiębiorstwu budowlanemu została wprowadzona za przykładem Związku Radzieckiego w pierwszym okresie planu 6-letniego (1951 r. ). [podobne: ranking okien pcv, schody drewniane samonośne, schody drewniane samonośne ciepla ]

Powiązane tematy z artykułem: powierzchnia zabudowy definicja ranking okien pcv schody drewniane samonośne